Vragen?

+32 89 62 92 21

Provincie Limburg

Bezoek onze school virtueel!

<iframe width="960" height="454" data-original-width="8004" data-original-height="3784" src="undefined" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

Maak je de stap naar de middelbare school?

Een middelbare school is een belangrijke keuze. Ontdek in het filmpje hoe je de wereld kan ontdekken aan de PSSB!